Oświadczenie

Wyjaśnienie w sprawie nagrania wyemitowanego przez Telewizję Republika

Szanowni Kontrahenci, Partnerzy Biznesowi, osoby zainteresowane,

na wstępie pragniemy podziękować wszystkim Państwu, którzy zainteresowani nagraniem wyemitowanym przez Telewizję Republika dnia 17 marca br., są gotowi przeczytać niniejsze oświadczenie, dając nam szansę na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Z tego miejsca pragniemy wyrazić słowa głębokiej wdzięczności naszym Kontrahentom i Partnerom Biznesowym, którzy poddali w wątpliwość charakter treści upublicznionych w audycji, okazując nam w ten sposób zaufanie i lojalność. Dziękujemy pozostałym naszym Pracownikom, którzy mimo że nie byli obecni przy nagrywanej wypowiedzi, wstawili się za firmą i podważyli wiarygodność zarzutów stawianych przez byłą Pracownicę POS SYSTEMS Sp. z o.o. Tym bardziej, wszystkim Państwu jesteśmy winni słowa wyjaśnienia.

Tak samo Hansowi Gielenowi, jak i nam, jest niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Firma POS SYSTEMS Sp. z o.o. działa na polskim rynku od kilku lat, nieustannie pracując na swoją pozycję, co nie byłoby możliwe bez doskonałych ludzi tworzących jej fundamenty, jak i kompetentnego szefostwa, wyznaczającego właściwie kierunki rozwoju. W tym miejscu musimy podkreślić, że wizerunek Hansa Gielena, jednego ze Współwłaścicieli POS SYSTEMS Sp. z o.o., przedstawiony w nagraniu wyemitowanym przez Telewizję Republika - jest sprzeczny z prawdą. Bez wątpienia słowa, których użył były niesłuszne, przykre i dla wielu krzywdzące. Usprawiedliwieniem nie może być ani fakt, że ich wypowiedzenie było impulsem podyktowanym stanem chwilowego wzburzenia na skutek doznanego niepowodzenia, ani to, że nagranie powstało w sytuacji kuluarowej, bez wiedzy jego autora. Tak samo Hans Gielen, jak i nasi Pracownicy jesteśmy zgodni, że tego typu słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane – ani w myślach, ani na głos. Niestety, gniew znalazł swoje ujście, a wraz z nim – konsekwencje.

Tym samym pragniemy serdecznie przeprosić naszych Kontrahentów, Partnerów Biznesowych oraz Pracowników za dyskomfort, jaki wywołała niniejsza sytuacja. Niestety o fakcie, że tego typu nagranie miało miejsce oraz zostanie podane do wiadomości opinii publicznej dowiedzieliśmy się przypadkiem z profilu założonego w mediach społecznościowych przez panią Natalię Nitek, wówczas już byłą Pracownicę POS SYSTEMS Sp. z o.o. (z racji poszanowania prywatności, nie chcielibyśmy zdradzać przyczyn, dla których w styczniu 2016 r. firma zdecydowała się na rozwiązanie umowy o pracę z panią Nitek). Ubolewamy, że mimo próśb ze strony POS SYSTEMS Sp. z o.o., Telewizja Republika, która zdecydowała się na wyemitowanie programu, nie była zainteresowana otrzymaniem wyjaśnienia ze strony naszej firmy. W efekcie powstał przekaz prezentujący zdanie tylko jednej ze stron, stawiający nie tylko Hansa Gielena, ale całą firmę i jej Pracowników w bardzo nieobiektywnym świetle. Mimo przygotowania obszernego wyjaśnienia pisemnego, a także ponad 25-minutowego nagrania, w którym wypowiedzieliśmy się jako Pracownicy – redakcja Telewizji Republika wyemitowała zaledwie kilkusekundową wypowiedź, dopiero dzień po emisji materiału właściwego. Ubolewamy, że firmie która działa na polskim rynku od kilku lat, przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, zatrudnia kilkadziesiąt Polaków, odebrano prawo do zaprezentowania własnego zdania. Niestety Telewizja Republika do dnia dzisiejszego nie skorzystała także z naszego zaproszenia do siedziby firmy i możliwości bezpośredniego porozmawiania z Pracownikami. Wtedy zarówno Redakcja, jak i wszystkie osoby zainteresowane mogłyby poznać opinie osób, których dotyczyło nagranie, a także przekonać się, jak faktycznie wygląda atmosfera i warunki pracy w POS SYSTEMS Sp. z o.o.

Pragniemy podkreślić, że w naszej firmie nie dochodzi do mobbingu, molestowania, naruszania nietykalności czy dóbr osobistych zatrudnionych tu osób. Jako Pracownicy nie czujemy się znieważani, nie jesteśmy też obrażani. Pracujemy w życzliwej atmosferze, opierającej się na koleżeńskich relacjach, wzajemnym szacunku i pomocy. Rzadko, ale jeżeli dochodzi do emocjonalnej wymiany zdań, dzieje się to wyłącznie w sytuacjach stresogennych, których świadkowie zawsze służą dobrą, kojącą radą. Nikt w naszej firmie, tak samo szefostwo, jak i współpracownicy, nie nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych, jak i nie dochodzi do znieważania osób z powodu ich przynależności do jednej z tych grup. Między innymi z tych powodów motywy postępowania pani Natalii Nitek są dla nas niezrozumiałe. Nie wiemy czy ich wystąpienie podyktowane jest osobistą urazą spowodowaną rozwiązaniem umowy o pracę, czy działanie to powiązane jest z karierą polityczną pani Nitek. Niezależnie od tych powodów zgodnie przyznajemy, że stawiane zarzuty są nie tylko bezzasadne i nieprawdziwe, ale i krzywdzące. Użyte nagranie nie pokazuje prawdziwej natury wypowiadającego się, ale efekt jego spontanicznej reakcji na niepowodzenie zawodowe. Gdyby zostało upublicznione w całości, oglądający zobaczyliby, że słowa te zostały wyrwane z kontekstu, nie były kierowane do konkretnej osoby czy osób, a stanowiły jedynie burzliwe uzupełnienie całości wypowiedzi związanej z tematami zawodowymi.

Dodamy, że w aktualnie prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym uczestniczą zarówno właściciele firmy i Pracownicy, jak również pani Natalia Nitek. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu sprawy i jej motywów, dla dobra zarówno naszych Kontrahentów i Partnerów Biznesowych, jak i Pracodawców, Pracowników oraz ich Rodzin.

Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.

Z poważaniem,

Pracownicy firmy POS System Sp. z o.o.

 

Pobierz wersję PDF

POS Systems Sp. z o.o. ul. Partyzantów 14, 81-198 Dębogórze